Kontingent

Kontingent
Ungdom indtil 18 år. kr. 550,- pr. ½ år.

Seniorer fra 18 – 25 år. kr. 160,- pr. måned.

Seniorer over 25 år. kr. 275,- pr. måned. Pr. 1. aug. 2019

Passive med licens. kr. 85,- pr. måned.

Passive uden licens. kr. 25,- pr. måned.

penge

Husk
Kontingent betales til kasseren kontant eller som bankoverførsel, senest den 10. i hver måned.

Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel, ifølge klublovene.

Scroll to Top